Kursus on hindeline. Õpilasel on kohustus osaleda vähemalt 80% tundidest. Hinnatakse 1 filmiarvustust ja 1 lühifilmi arvustust ning valminud ekraniseeringut.

Kursuse sisu

Kursusel tutvustatakse põhilisi filmiterminoloogiasse kuuluvaid mõisteid, tehakse lühiülevaade maailma ja Eesti filmiajaloost, võrreldakse kirjandusteost filmiga (sh vaadatakse vähemalt üht eesti kirjandusel põhinevat filmi ning üht maailmakirjandusel põhinevat filmi ning võrreldakse filmi alusteksti ning stsenaariumiga). Kursuse jooksul valmib rühmatööna 10-minutiline ekraniseering (kirjutatakse sünopsis ja stsenaarium  ning kursusekaaslaste filmi analüüsiv kriitiline artikkel). Kursuse edukaks  läbimiseks tuleb kasuks  videotöötlusoskus, kuid pole kõige olulisem osalemistingimus, sest vajadusel juhendab õpetaja lihtsamate programmide kasutamist. Piisab, kui õpilane omab videosalvestusvõimalusega nutiseadet ning arvutit, kuid  vajadusel saab kasutada ka kooli arvutiklassi.

Õpitulemus

Kursuse läbinud õpilane oskab kasutada filminduse põhimõisteid,  teab, kuidas kirjutada sünopsist ja stsenaariumi ning on osalenud omaloomingulise lühimängufilmi (muinasjutu tõlgendusel põhineva ekraniseeringu) loomisel. Õpilane oskab kirjutada filmiarvustust ning analüüsida ja võrrelda kirjandusteost filmiga.

Õppematerjal asub http://rezii.weebly.com/

 

Ekraniseeringu valmimise ajakava

21.05.2019 — esitada ekraniseeringu sünopsis

28.05.2019 - esitada stsenaarium 

5. juuni  — esitada lühifilmi plakat 

6. juuni — lühimängufilm peab olema valmis ning fail õpetajale saadetud.